training

Lean 5S Expert | Opfristraining +Analysetechnieken (op aanvraag)

De Lean 5S-methode is een verbeterprogramma om aan werkplekorganisatie en –standaardisatie te doen. Het 5S-programma biedt voor de deelnemers praktische handvaten die prestaties op de werkvloer ondersteunen

Categorie:

Productbeschrijving

INHOUD
De Lean 5S-methode is een verbeterprogramma om aan werkplekorganisatie en –standaardisatie te doen. Het 5S-programma biedt voor de deelnemers praktische handvaten die prestaties op de werkvloer ondersteunen. Een overzichtelijke, goed georganiseerde en logisch opgebouwde werkplek/vloer werkt motiverend, zowel voor de mensen op de vloer, als voor leidinggevenden. Het verkorte Lean 5S Expert-programma bevordert teamwork, (zelf)discipline, veiligheid (6eS), een ordelijke manier van werken en zorgt voor een verhoging van de productkwaliteit en productiviteit.
Het Lean 5S-programma biedt praktische handvatten waar op te letten, en hoe continu te kunnen blijven verbeteren.
In de training worden ook een aantal veel voorkomende Analyse methodes behandeld die meteen in de praktijk toe te passen zijn zodat er meteen rendement van de training zichtbaar wordt op de werkvloer.
Het is een goede basis om verdere uitrol van bijv. Lean Manufactoring, TPM of TQM te kunnen realiseren.
Lean 5S is in de jaren vijftig in ontstaan in de Japanse automobiel industrie. 5S staat voor de 5 stappen die worden doorlopen: Seiri (Scheiden), Seiton (Schikken), Seiso (Schoonmaken), Seiketsu (Standaardiseren) en Shitsuke (Stimuleren en standhouden).

VOOR WIE
Voor medewerkers met voldoende 5S basis kennis die even opgefrist dienen te worden.
Deze workshop duurt twee dagen is bij uitstek geschikt voor productie medewerkers en afdelingshoofden.

WANNEER
De centrale uitvoering van de cursus is op aanvraag en naar uw behoefte. Hier maken we gezamenlijk afspraken over.
Het betreft hier een in-company training (training op lokatie).
Daarbij kan beter ingespeeld worden op de eigen praktijk.

WELKE SOORT WERKVORMEN WORDEN GEBRUIKT?
Cursusdidactiek: een plenaire inleiding, zo nodig gevolgd door een simulatiespel waarin een aantal onderwerpen aan bod komen om inzicht te krijgen in Lean. Ook wordt er, als voorbeeld, audio visueel materiaal gebruikt. (Youtube)
Er is bewust veel ruimte voor interactie gehouden en de deelnemers worden gestimuleerd om hetgeen geleerd wordt steeds aan de eigen werkomgeving te toetsen.

Leermiddelen: Cursusmap met sheets en voorbeelden.(in cursusprijs inbegrepen)
Deelnemers aantal: minimaal 5, maximaal 8 per groep.
Prijs: OP AANVRAAG

Wilt u een grotere groep in 1x laten trainen? Die mogelijkheid bieden wij uiteraard ook. Vraag ons naar de mogelijkheden.